close
تبلیغات در اینترنت
منابع كنكور كارشناسی ارشد روان‌شناسی
سه شنبه 02 بهمن 1397
کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی 2290 ـ مجموعه روانشناسی شماره درس: زبان تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی و مرض کودک آمار و روش تحقیق آسیب شناسی روانی روانشناسی عمومی روانسنجی و آزمونهای روانشناختی نظریه های رشد و شخصیت. 20611 کودکان استثنایی (عقب ماندگی ذهنی) 3 2 2 1 4 1 1 20701 روانشناسی بالینی 3 2 2 1 4 1 1 20702 روانشناسی تربیتی 3 2 2 1 4 1 1 20703 روانشناسی شخصیت 3 2 2 1 4 1 1 20704 روانشناسی ـ صنعتی و سازمانی 3 2 2 1 4 1 1 20705 روانشناسی عمومی 3 2 2 1 4 1 1 20706 روانشناسی 3 2 2 1 4…
منابع كنكور كارشناسی ارشد روان‌شناسی
کد رشته رشته - گرایش ضرایب مواد امتحانی
2290 ـ مجموعه روانشناسی
شماره درس: زبان تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی و مرض کودک آمار و روش تحقیق آسیب شناسی روانی روانشناسی عمومی روانسنجی و آزمونهای روانشناختی نظریه های رشد و شخصیت.
20611 کودکان استثنایی (عقب ماندگی ذهنی) 3 2 2 1 4 1 1
20701 روانشناسی بالینی 3 2 2 1 4 1 1
20702 روانشناسی تربیتی 3 2 2 1 4 1 1
20703 روانشناسی شخصیت 3 2 2 1 4 1 1
20704 روانشناسی ـ صنعتی و سازمانی 3 2 2 1 4 1 1
20705 روانشناسی عمومی 3 2 2 1 4 1 1
20706 روانشناسی 3 2 2 1 4 1 1
20708 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 3 2 2 1 4 1 1
20712 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 3 2 2 1 4 1 1
20715 روانشناسی اسلامی ـ روانشناسی مثبت گرا 3 2 2 1 4 1 1

 

 زبان تخصصی:

دانشگاه سراسری و آزاد
۱- خلاصه‌های هیلگارد از کتاب متن اصلی هیلگارد- زمینه‌ی روان‌شناسی
۲- Reading in psychology- kianoosh hashemian.samt pub
3- متون تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی – دکتر خلعت‌بری- گل‌پرور

علم النفس:
دانشگاه سراسری
۱- علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- دکتر احدی و بنی جمالی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۲- روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی- علی اصغر احمدی، انتشارات امیرکبیر
۳- درسنامه‌ی نظریات جدید علم‌النفس- دکتر خلعت‌بری، انتشارات کانون فرهنگی آموزش


دانشگاه آزاد
علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- دکتر احدی و بنی جمالی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
علم‌النفس – دکتر کیانوش هاشمیان – انتشارات دانشگاه پیام نور

آمار و روش تحقیق:
دانشگاه سراسری
۱- احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد
۲- مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش
۳- روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه


دانشگاه آزاد
۱- روش‌های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن
۲- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن

منابع تکمیلی

روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن
نکته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی کتاب‌ها یکسان است و در صورتی که فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می‌تواند تا حد زیادی به شما کمک نماید.

روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی:
دانشگاه سراسری
۱- روان‌شناسی مرضی – تحولی- دکتر دادستان- جلد ۱ و ۲ و ۳ - انتشارات سمت
۲- روان‌شناسی نابهنجاری- روزنهان و سلیگمن- ترجمه سید محمدی- جلد ۱ و ۲ - انتشارات ساوالان و ارسباران.
۳- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. دکتر سیف نراقی و نادری- انتشارات ارسباران
۴- بهداشت روانی و عقب‌ماندگی ذهنی- دکتر احدی و بنی جمالی- نشرنی

دانشگاه آزاد
۱- آسیب‌شناسی روانی- دکتر آزاد- جلد ۱ و ۲
۲- روان‌شناسی نابهنجاری- روزنهان و سلیگمن- ترجمه سید محمدی- جلد ۱ و ۲ - انتشارات ساوالان و ارسباران
۳- روان‌شناسی کودکان استثنایی- میلانی فر
۴- بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی - دکتر احدی و بنی جمالی- نشرنی

نکته: در درس روان‌شناسی مرضی، طبقه‌بندی اختلالات و ویژگی‌ها بر مبنای طبقه‌بندی تشخیصی DSMIVTR است و استفاده از منابع برای آشنایی با سیستم طبقه بندی کافی است.

منابع تکمیلی
۱-خلاصه روان‌پزشکی کاپلان (۳ جلد)- انتشارات شهرآب یا ارجمند
۲-روان‌شناسی مرضی- ساراسون- ترجمه‌ی دکتر بهمن نجاریان- جلد ۱و ۲
۳- نظریه‌های مشاوره و روان درمانی- دکتر شفیع‌آبادی- مرکز نشر دانشگاهی
۴- نظریه‌های روان درمانی-پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد
۵-روان‌شناسی مرضی –ریچاردپی. هالجین، ویتبورن - ترجمه سید محمدی- نشر روان

روانشناسی رشد:
دانشگاه سراسری
۱-روان‌شناسی ژنتیک- دکتر منصور- انتشارات سمت
۲- روان‌شناسی رشد- برک- ترجمه ی سید محمدی- جلد ۱ و ۲ – نشر ارسباران


دانشگاه آزاد
۱-روان‌شناسی رشد. دکتر سوسن سیف. دکتر جمیله کدیور و همکاران (جمعی از مولفان) – انتشارات سمت
۲- روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و نیکچهر محسنی.
۳- پیشگامان روان‌شناسی رشد- دکتر فربد فدایی

منابع تکمیلی
۱-روان‌شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت
۲- روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوس

روانشناسی بالینی:
دانشگاه سراسری و آزاد
۱- روان‌شناسی بالینی- فیرس- ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت- انتشارات رشد
۲- روان‌شناسی بالینی- دکتر شاملو
۳- روان‌شناسی بالینی- حمید پورشریفی- انتشارات سنجش
۴- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی- دکتر شفیع‌آبادی
۵- آزمون‌های روانی (در حد آشنایی با فرمت کلی آزمون‌ را از تمام کتاب‌های آزمون‌های روانی می‌توانید مطالعه کنید).

روانشناسی عمومی:
دانشگاه سراسری
۱- زمینه‌‌ی روان‌شناسی- سانتراک – انتشارات رسا
۲- زمینه‌ی روان‌شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد- جلد ۱ و ۲ - انشارات رشد


دانشگاه آزاد
۱- زمینه‌ی روان‌شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد- جلد ۱ و ۲- انتشارات رشد
۲-زمینه‌ی روان‌شناسی - دکتر محمد پارسا

روان‌سنجی ( سنجش و اندازه گیری)
دانشگاه سراسری
روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی- دکتر سیف- انتشارات دوران

دانشگاه آزاد
اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد

آزمون‌های هوش و استعداد
دانشگاه سراسری
۱- آزمون‌های روانی- دکتر گنجی
۲- آزمون‌های روانی- دکتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۳- آزمون‌های فرافکن- دکتر بهرامی
۴- راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد ۱ و ۲ . ترجمه ی دکتر شریفی- انتشارات رشد.

 

دانشگاه آزاد
۱- نظریه‌های هوش و شخصیت- دکتر شریفی
۲- اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد
۳- آزمون‌های روانی- دکتر گنجی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان:
دانشگاه سراسری
۱- انگیزش و هیجان - دکتر خداپناهی – انتشارات سمت
۲- روان‌شناسی فیزیولوژیک- دکتر خداپناهی- انتشارات سمت
۳- فیزیولوژی اعصاب و غدد - دکتر روحانی- انتشارات سمت

دانشگاه آزاد
۱- انگیزش و هیجان. جان مارشال ریو - ترجمه‌ی سید محمدی - نشر ویرایش
۲- مبانی روان‌شناسی فیزیولوژیک. کارلسون - ترجمه‌ی مهرداد پژهان - نشر غزل

روانشناسی شخصیت:
دانشگاه آزاد
۱- نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی. نشر ویرایش
۲- نظریه‌های شخصیت- دکتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران
۳- نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد

نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.

 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی